Znaleziono 5 artykułów

Piotr Bohdziewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nie tylko o place warszawskie idzie Piotr Bohdziewicz s. 32-37
Aspiracje finansowe robotników Piotr Bohdziewicz s. 53-64
"Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim", red. Piotr Bohdziewicz, Łódź 2011 : [recenzja] Anna Matysiak Piotr Bohdziewicz (aut. dzieła rec.) s. 163-169
"O rozbudowie zamku królewskiego w Warszawie w latach 1569 do 1572", Piotr Bohdziewicz, "Sprawozdania z posiedzeń i czynności Polskiej Akademii Umiejętności", T. LI, 1950, nr 1 : [recenzja] Piotr Bohdziewicz (aut. dzieła rec.) s. 229
"Styl życia : przemiany we współczesnej Polsce", red. Andrzej Siciński, Warszawa 1978 : [recenzja] Piotr Bohdziewicz Andrzej Siciński (aut. dzieła rec.) s. 382-387