Znaleziono 1 artykuł

Günther Bornkamm

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Die Zeit Jesu : Festschrift für Heinrich Schlier", wyd. Günther Bornkamm i Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1970 : [recenzja] Stefan Moysa Günther Bornkamm (aut. dzieła rec.) Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 201-202