Znaleziono 6 artykułów

Piotr Boroń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Universa populi multido". Problem uczestnictwa w słowiańskich wiecach plemiennych Piotr Boroń s. 9-21
Wiejskie kluby kultury, czyli kawiarnia w służbie socjalistycznego wychowania Piotr Boroń s. 101-115
Polscy jeńcy wojenni we Francji podczas I wojny światowej Piotr Boroń s. 133-147
"Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim : wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", Dariusz Magier, Radzyń Podlaski 2006 : [recenzja] Piotr Boroń Dariusz Magier (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Bolesław Krzywousty", Stanisław Rosik, Wrocław 2013 : [recenzja] Piotr Boroń Stanisław Rosik (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Wczesnośredniowieczny pieniądz pozakruszcowy : (uwagi w związku z pracą Jacka Adamczyka „Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu”) Piotr Boroń s. 401-407