Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Boroda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komu i do czego potrzebne były w XVI w. sumariusze podatkowe? : O narodzinach planowania budżetowego we wczesnonowożytnym Królestwie Polskim Krzysztof Boroda s. 29-50
Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku i jej znaczenie społeczno-gospodarcze Krzysztof Boroda s. 39-65
"Parisian scholars in the early fourteenth century. A social portait", William J. Courtenay, Cambridge 1999 : [recenzja] Krzysztof Boroda William J. Courtenay (aut. dzieła rec.) s. 124-126