Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Borodako

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora Krzysztof Borodako s. 29-38
Usługi firmowe – wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako Michał Rudnicki s. 213-229
Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej Krzysztof Borodako s. 247-258