Znaleziono 16 artykułów

Ryszard Borowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja (wyższa) w budowie "niekompletnego kapitalizmu" Ryszard Borowicz s. 7-19
Higher Education in Poland: The Meaning of the Human Factor Dominik Antonowicz Ryszard Borowicz s. 14-30
Plany życiowe młodzieży, ich realizacja - świat wartości : badania longitudinalne Ryszard Borowicz s. 45-62
Równość i sprawiedliwość w kształceniu Ryszard Borowicz s. 61-73
Postawy młodzieży wobec pracy jako wartości Ryszard Borowicz s. 73-87
Struktura wartości młodzieży Ryszard Borowicz s. 81-92
Licea ogólnokształcące w procesie awansu intelektualnego i społecznego młodzieży wiejskiej Ryszard Borowicz s. 85-99
Społeczne aspekty drugiego progu selekcyjnego Ryszard Borowicz Żywia Leszkowicz-Baczyńska Dorota Rybczyńska s. 85-102
O recenzowaniu Ryszard Borowicz Wiktor Sawczuk (aut. dzieła rec.) s. 95-101
Ekologiczne aspekty selekcji w szkole wyższej Ryszard Borowicz s. 99-116
Egalitaranism in education : ideas, principles, features Ryszard Borowicz s. 99-120
Młodzież maturalna w sytuacji koniecznego wyboru Ryszard Borowicz s. 135-146
Masowe kształcenie na poziomie wyższym w kontekście rynku pracy Ryszard Borowicz s. 137-149
Współczesne społeczeństwo polskie przez pryzmat międzypokoleniowego dziedziczenia Ryszard Borowicz s. 137-146
Obciążenie pracą dziecka wiejskiego : wybór bibliograficzny Ryszard Borowicz s. 155-167
Socjalizacja : czym jest? Ryszard Borowicz s. 257-267