Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Bortliczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Innowacyjne podejście ma znaczenie...” : strategie komunikacyjne w reklamie Małgorzata Bortliczek Izabela Łuc s. 66-80
O morfologii tekstów popularnonaukowych dla dzieci Małgorzata Bortliczek s. 205-223
Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia Irena Bogocz Małgorzata Bortliczek s. 213-241