Znaleziono 25 artykułów

Janusz Borucki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawieranie małżeństw i ich skutki prawne w świetle konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku Janusz Borucki s. 40-53
Władza rodzicielska w świetle przepisów prawa kanonicznego i polskiego prawa cywilnego Janusz Borucki s. 52-63
Forma prawna zawarcia małżeństwa w świetle obowiązujących przepisów prawa kanonicznego Janusz Borucki s. 71-85
Tematyka spotkań Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984-2017 Janusz Borucki s. 111-128
Postanowienia nieukończonego synodu diecezji włocławskiej biskupa Jana Zaręby o posłudze kapłanów we wspólnocie parafialnej Janusz Borucki s. 125-138
Rozwój doktryny Kościoła katolickiego w kwestii stosowania kary śmierci Janusz Borucki s. 149-157
"Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie i działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II", Janusz Borucki, Włocławek 2012 : [recenzja] Wojciech Góralski Janusz Borucki (aut. dzieła rec.) s. 169-175
Postanowienia prawnokościelne biskupa Karola M. Radońskiego (1929-1951) w diecezji włocławskiej Janusz Borucki s. 183-196
Znaczenie prawa własnego w życiu zakonnym w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II Janusz Borucki s. 217-234
Synod diecezji kujawskiej i pomorskiej z 1586 roku Janusz Borucki s. 227-245
Kapituła katedralna i rada kapłańska - stary i nowy senat biskupa diecezjalnego : podstawy historyczno-prawne Janusz Borucki s. 244-257
Istotne obowiązki małżeńskie w świetle przepisów prawa kanonicznego i polskiego Janusz Borucki s. 250-266
Przygotowania, przebieg i uchwały Synodu Diecezji Włocławskiej z 1967 roku Janusz Borucki s. 255-270
Geneza i podstawy prawne diecezjalnej rady duszpasterskiej w diecezji włocławskiej Janusz Borucki s. 285-296
Pełnomocnicy procesowi i adwokaci w świetle kodeksów prawa kanonicznego i instrukcji "dignitas connubii" : kwalifikacje i zadania procesowe Janusz Borucki s. 290-302
Z dziejów parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skulsku Janusz Borucki s. 303-318
Ustawodawstwo synodalne biskupa Hieronima Rozrażewskiego (1581-1600) Janusz Borucki s. 305-318
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ewolucja prawa synodalnego diecezji włocławskiej w zakresie życia konsekrowanego Janusz Borucki s. 331-348
Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania dzieci w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio Janusz Borucki s. 438-445
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2013 Janusz Borucki s. 469-476
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2015 Janusz Borucki s. 505-512
Sakrament chrztu w uchwałach synodów diecezji włocławskiej Janusz Borucki s. 547-564
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2014 Janusz Borucki s. 565-577
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2017 Janusz Borucki s. 659-668
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2016 Janusz Borucki Henryk Witczak s. 667-673