Znaleziono 8 artykułów

Włodzimierz Borys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybory w Galicji i debaty nad zniesieniem pańszczyzny w parlamencie wiedeńskim w 1848 r. Włodzimierz Borys s. 28-45
Sprawozdanie Agenora Gołuchowskiego dla ministra A. Bacha z 15 marca 1850 Włodzimierz Borys s. 92-101
Galicyjski okres w życiu Ignacego Kulczyńskiego : (w świetle archiwaliów lwowskich) Włodzimierz Borys s. 127-142
Komentarze biblijne Stanisława Malinowskiego Włodzimierz Borys s. 367-376
Do historii ruchu społeczno-politycznego studentów Uniwersytetu i młodzieży rzemieślniczej Lwowa w latach 1832-46 Włodzimierz Borys s. 418-431
W kręgu rewolucyjnym Szymona Konarskiego, Piotra Kotkiewicza i Ignacego Kulczyńskiego Włodzimierz Borys s. 461-472
Gubernator August Lobkowic o powstaniu listopadowym Włodzimierz Borys s. 485-494
Głos z 1848 r. w sprawie zgody polsko-ukraińskiej Włodzimierz Borys s. 717-724