Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Brożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy polskiego charakteru narodowego w warunkach diaspory Andrzej Brożek s. 149-171
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Andrzej Brożek s. 163-176
Nowe publikacje zagraniczne o początkach osadnictwa polskiego w Ameryce Andrzej Brożek s. 306-314
"Stereotypen. Vorurteile. Völkerbilder in Ost und West - in Wissenschaft und Unterricht. Eine Bibliographie", Johannes Hoffmann, Wiesbaden 1986 : [recenzja] Andrzej Brożek Johannes Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 358-361
"Belaguered Tower: The Dilemma of Political Catholicism in Wilhelmine Germany", Ronald J. Ross, Notre Dame-London 1976 : [recenzja] Andrzej Brożek Ronald J. Ross (aut. dzieła rec.) s. 408-411
"Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932", Karol Fiedor, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Andrzej Brożek Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 427-432
"Deutsche Wirtschaft seit 1870", Gustav Stolper, Tübingen 1964 : [recenzja] Andrzej Brożek Gustav Stolper (aut. dzieła rec.) s. 684-687