Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Bronk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia (fides) – nauka (ratio): jaka teologia i jaka nauka? Andrzej Bronk s. 7-32
Kategoria godności człowieka w świetle hermeneutyki Andrzej Bronk s. 11-29
Religia i nauka: dwie prawdy? Andrzej Bronk s. 33-43
Czym zajmuje się filozofia religii? Andrzej Bronk s. 143-166
"Nauka wobec religii : teoretyczne podstawy nauk o religii", Andrzej Bronk, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Filozofia nauki i nauka w ujęciu Stanisława Kamińskiego Andrzej Bronk s. 156-163
"Wprowadzenie do religioznawstwa", Günter Lanczkowski, tł. Andrzej Bronk, Warszawa 1986 : [recenzja] Tadeusz Kłakowski Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) Günter Lanczkowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Interpretive Theories of Religion", Donald A. Crosby, The Hague-Paris-New York 1981 : [recenzja] Andrzej Bronk Donald A. Crosby (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Zrozumieć świat współczesny", Andrzej Bronk, Lublin 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 196-197
Instrumentalizacja filozofii: filozofia a kryzys współczesnej kultury Andrzej Bronk s. 208-216
"Theologie als Wissenschaft : Methodische Zugänge", Bernhard Casper, Freiburg-Basel-Wien 1970 : [recenzja] Andrzej Bronk Bernhard Casper (aut. dzieła rec.) s. 383-388