Znaleziono 1 artykuł

Jacek Brudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem wyjaśniania i prostowania treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków w kontekście wad i uchybień tkwiących w tym rejestrze. Jacek Brudnicki s. 40-49