Znaleziono 3 artykuły

Lech Brusewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit realistycznej i antyliterackiej sztuki holenderskiej wieku XVII : narodziny, rozkwit, upadek, odrodzenie Lech Brusewicz s. 3-32
Zagadka tzw. "Ecce homo" z Kościoła św. Piotra na Helu : studium recepcji sztuki Rembrandta w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej Lech Brusewicz s. 59-88
Toruński klasycyzujący "Judasz" ze szkoły Rembrandta Lech Brusewicz s. 125-158