Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Bryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych", Andrzej Pielecki, Lublin 2013 : [recenzja] Andrzej Bryk Andrzej Pielecki (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Od integracji do inkluzji : o problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych", Iwona Banach, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Andrzej Bryk Iwona Banach (aut. dzieła rec.) s. 183-186