Znaleziono 2 artykuły

Teresa Brzezińska-Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategia "hands-on activity" w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska) Teresa Brzezińska-Wójcik s. 169-193
The Current State and Perspectives of Development of Tourism Products in Roztocze in the Context of Environmental and Educational Tourism Teresa Brzezińska-Wójcik Andrzej Świeca s. 379-399