Znaleziono 4 artykuły

Halina Brzoza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o estetyce Dostojewskiego Halina Brzoza s. 13-33
Struktura przestrzeni epickiej w powieści Iwana Bunina „Życie Arsieniewa” : modelowanie przestrzeni fizycznej : mimesis Halina Brzoza s. 111-129
"Dostojewski-myśl a forma", Halina Brzoza, Łódź 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Halina Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 195
"Od artystycznego modelu świata do estetyki i hermeneutyki. (O metanaukowych aspektach myśli twórczej Dostojewskiego)", Halina Brzoza, "Litteraria" XII S.A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Marek Andrzej Bieńczyk Halina Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 271