Znaleziono 17 artykułów

Krystyna Brzozowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucjonalne stymulanty rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce Krystyna Brzozowska s. 17-31
Project bonds as a new initiative of European Union in financing infrastructure projects Krystyna Brzozowska s. 17-27
Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim systemie bankowym Krystyna Brzozowska s. 17-24
Komplementarność usług doradczych w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego Krystyna Brzozowska s. 20-33
Rynek obligacji komunalnych Catalyst : stan i oczekiwania Krystyna Brzozowska s. 21-34
Position of banks in Poland in the world banking system Krystyna Brzozowska s. 23-34
Anioły biznesu w krajach Unii Europejskiej Krystyna Brzozowska Stanisław Flejterski s. 23-32
Wyzwania dla samorządów terytorialnych w aspekcie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Krystyna Brzozowska s. 24-37
Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych Krystyna Brzozowska s. 31-41
Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury transportu w Europie Krystyna Brzozowska s. 37-50
Rynek project finance w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Krystyna Brzozowska s. 65-75
Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP W Polsce Krystyna Brzozowska s. 67-78
Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne Krystyna Brzozowska s. 95-109
Ryzyko inwestowania przez anioły biznesu Krystyna Brzozowska s. 166-177
Kredyt technologiczny jako forma wspomagania rozwoju działalności innowacyjnej w Polsce Krystyna Brzozowska s. 172-180
Pozycja banków inwestycyjnych na międzynarodowym rynku projektów inwestycyjnych Krystyna Brzozowska s. 193-201
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przesłanki wyboru formy prawnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z partnerami prywatnymi Krystyna Brzozowska s. 321-329