Znaleziono 24 artykuły

Grzegorz Jacek Brzustowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedstawiciele władz miejskich Choszczna w średniowieczu Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 19-28
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zamek „Ratczaw” Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 23-28
Średniowieczne rezydencje rycerskie na ziemi choszczeńskiej Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 27-47
Genealogia Tuczyńskich de Wedel : część 1 (XVI – pocz. XVII w.) Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 33-54
Chojna w czasach wojny trzydziestoletniej Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 35-61
Średniowieczne Chomętowo Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 35-42
Ubiór heraldyczny wójta nowomarchijskiego Arnolda II von der Osten z Drezdenka Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 45-49
Likwidacja zakonu templariuszy w Nowej Marchii i na Pomorzu Zachodnim Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 47-59
Ród Hagenów (Indagine) w średniowieczu : z heraldyki i genealogii rycerstwa Nowej marchii i Pomorza Zachodniego Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 58-77
Pojmanie francuskiego generała. Epizod, który wpłynął na los wojen napoleońskich Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 61-64
Patrycjat średniowiecznego Choszczna (Arnswalde) Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 65-82
Zdobycie Choszczna przez wojska cesarskie i „choszczeńska tragedia” z 23 marca 1631 roku Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 79-93
Folwark rycerski w Granowie do końca XVI w. Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 79-99
Czesi w Brandenburgii : dwa wywody genealogiczne czeskiej szlachty z XVII wieku Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 91-104
Genealogia Tuczyńskich de Wedel : część 2 (XVII – pocz. XVIII w.) Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 93-107
Ubiór średniowiecznego herolda brandenburskiego Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 103-107
Poklasztorne domeny państwowe z obszaru dawnego powiatu choszczeńskiego : próba bilansu Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 109-112
"W połowie szczecińskie, a w połowie marchijskie" : zależność lenna rycerstwa pogranicza Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego w XV i XVI wieku na przykładzie rodów mieszkających w Granowie na ziemi choszczeńskiej Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 113-138
Hasson Adam von Wedel z Drawna w dyplomatycznej służbie „Wielkiego Elektora” Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 135-138
Kilka uwag do zakresu obowiązków wojskowych drobnej szlachty z pogranicza Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego w XV-XVI wieku : na przykładzie panów z Granowa na ziemi choszczeńskiej Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 139-157
"Bitwa pod Granowem 1627. Studium z dziejów Nowej Marchii i Księstwa Zachodniopomorskiego w czasach wojny trzydziestoletniej", Grzegorz Jacek Brzustowicz, Choszczno 2007 : [recenzja] Grzegorz Jacek Brzustowicz Radosław Skrycki s. 173-176
Od rycerzy do prezydenta Nowomarchijskie „korzenie” Paula von Hindenburg-Beneckendorf, niemieckiego prezydenta i marszałka Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 295-298
Czy cystersi z Bierzwnika widzieli meteoryt? Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 317-320
    Zacytuj
  • Udostępnij
Muzeum Ziemi Choszczeńskiej : szóstak koronny króla polskiego Jana Kazimierza znaleziony w Rakowie, gm. Krzęcin Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 381-382