Znaleziono 9 artykułów

Maria Budzanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład adwokatury piotrkowskiej w dzieło uczczenia jubileuszu utworzenia Trybunału Koronnego Maria Budzanowska Sławomir Niemierko Jan Woronieckl s. 1-2
U progu kadencji Maria Budzanowska Jerzy Szczęsny s. 1-9
Z zagadnień rozwoju samorządu adwokackiego: (fragment przemówienia wygłoszonego na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 lipca 1984 r.) Maria Budzanowska s. 10-18
Myśli z sali sejmowej i sądowej Maria Budzanowska s. 45-49
Memoriał : Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do Rady Państwa z dnia 22 lutego 1985 r. w sprawie poprawy sytuacji finansowej w adwokaturze Maria Budzanowska s. 59-62
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego Maria Budzanowska Zdzisław Krzemiński s. 69-81
Ku lepszej organizacji wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych [Wystąpienie Marii Budzanowskiej, wiceprezesa NRA, Plenarnym Posiedzeniu Zarządu Głównego ZPP w dniu 15 czerwca 1981 r.] Maria Budzanowska s. 129-133
Naczelna Rada Adwokacka Maria Budzanowska s. 169-171
Oświadczenia Maria Budzanowska s. 182-186