Znaleziono 5 artykułów

Sonia Bukowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do antynomii uniwersalizmu i indywidualizmu w etyce współczesnej Sonia Bukowska s. 131-145
Idea wojny w teorii cywilizacji Arnolda J. Toynbeego Sonia Bukowska s. 149-161
Feliks Koneczny : indukcyjna nauka o cywilizacji a prawa dziejowe Sonia Bukowska s. 201-215
Feliksa Konecznego historiozoficzna refleksja nad narodem Sonia Bukowska s. 239-250
Metodologiczne aspekty historiozoficznej koncepcji Feliksa Konecznego Sonia Bukowska s. 287-299