Znaleziono 2 artykuły

Roman Buksiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w spawach cywilnych", Wiesław Litewski, Kraków 1967 : [recenzja] Roman Buksiński Wiesław Litewski (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Ze studiów nad senatem rzymskim w okresie schyłku republiki", Leon Tadeusz Błaszczyk, Łódź 1965 : [recenzja] Roman Buksiński Leon Tadeusz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 186-189