Znaleziono 3 artykuły

Danuta Bula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odczytanie stylizacji językowej w potocznym odbiorze literatury : propozycje badawcze Danuta Bula s. 44-52
Iluzja mówionośości o "Pannie Liliance" Ryszarda Schuberta Danuta Bula s. 110-123
"Czarny potok" Leopolda Buczkowskiego : struktura tekstu Danuta Bula s. 131-141