Znaleziono 8 artykułów

Ewa Bulisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ewa Bulisz s. 13-14
Od Redakcji Ewa Bulisz s. 13-15
From the Editorial Board Ewa Bulisz s. 15-16
From the Editorial Board Ewa Bulisz s. 17-19
Realizacje konwencji gatunkowych w polskiej prasie typu people : na przykładzie dwutygodnika „Viva!” Ewa Bulisz s. 67-85
Dziedzictwo leksykalne regionu lubelskiego Ewa Bulisz Halina Pelcowa s. 179-183
Ku pamięci − nienekrologicznie Ewa Bulisz s. 189-201
Problemy współczesnej genologii – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Porozmawiajmy o gatunkach : Gatunek w języku, literaturze i sztuce” Ewa Bulisz s. 227-231