Znaleziono 1 artykuł

Róbert Bulla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualny stan prawny dotyczący ochrony pracy w Republice Słowackiej w kształceniu i przygotowaniu zawodowym pracowników Róbert Bulla Tomáš Kozik s. 193-216