Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Burliga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty prawne diagnozowania dzieci oraz realizowanie w tym zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę i rodziców Łukasz Burliga Anna Zdańska s. 67-87
Rola nauczyciela w pomocy dzieciom w rodzinach migracyjnych Łukasz Burliga s. 81-96