Znaleziono 2 artykuły

Oksana Cabaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strasburski standard prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego: implikacje w sferze prawa polskiego Oksana Cabaj Olga Łachacz s. 15-33
"Demokracja środowiskowa" w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie implementacji postanowień Konwencji z Aarhus Oksana Cabaj Olga Łachacz s. 23-41