Znaleziono 19 artykułów

Ireneusz Celary

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja i wychowanie religijne młodzieży szkolnej w warunkach pluralizmu i demokracji w Polsce Ireneusz Celary s. 9-19
Rola i zadanie nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II Ireneusz Celary s. 9-18
Zbawcza obecność Chrystusa zmartwychwstałego w Duchu Ireneusz Celary s. 9-19
Rodzina Nazaretańska wzorem dla rodzin chrześcijańskich w świetle listów pasterskich Episkopatu Polski na Święto Świętej Rodziny na Święto Świętej Rodziny Ireneusz Celary s. 43-55
Inicjacyjno-katechumenalny kształt nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego Ireneusz Celary s. 53-69
W poszukiwaniu istoty święta Ireneusz Celary s. 53-62
Głoszenie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa zasadniczym celem nowej ewangelizacji Ireneusz Celary s. 117-135
Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy : dane historyczne i wskazania pastoralne Ireneusz Celary s. 131-142
Święto Świętej Rodziny : analiza tekstów formularza mszalnego Ireneusz Celary s. 133-141
Nauczanie katechetyczne w szkole Ireneusz Celary s. 152-160
Obrzędowość świecka jako wyzwanie dla życia duszpastersko-liturgicznego Ireneusz Celary s. 157-167
Obecność prawdy o zmartwychwstaniu w liturgii Kościoła Ireneusz Celary s. 159-173
Liturgiczny wymiar katechezy Ireneusz Celary s. 159-172
Współpraca katechezy szkolnej z rodziną i parafią Ireneusz Celary s. 239-249
Uczestnictwo wiernych świeckich w celebracji eucharystii w świetle instrukcji "Redemptionis sacramentum" Ireneusz Celary s. 253-260
Znaczenie środków społecznego przekazu na tle duszpasterskich zadań i potrzeb Kościoła Ireneusz Celary s. 269-282
Posługa katechety w szkole Ireneusz Celary s. 296-306
"Beziehung leben zwischen Ideal und Wirklichkeit", W. Krieger, B. Sieberer, Linz 2010 : [recenzja] Ireneusz Celary W. Krieger (aut. dzieła rec.) B. Sieberer (aut. dzieła rec.) s. 317-320
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej poświęconej osobie ks. prof. Wacława Schenka w 20. rocznicę jego śmierci (Bytom 29 X 2002 r.) Ireneusz Celary s. 573-574
    Zacytuj
  • Udostępnij