Znaleziono 1 artykuł

Dariusz Chętkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy powrót Boga jest możliwy? : Uwagi o heideggerowskiej interpretacji pojęcia paruzji i koncepcji śmierci Boga Nietzschego Dariusz Chętkowski s. 217-222