Znaleziono 21 artykułów

Joanna Chłosta-Zielonka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O metaforze w prozie Mariusza Sieniewicza Joanna Chłosta-Zielonka s. 17-26
Krytyka literacka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989 : reprezentanci Joanna Chłosta-Zielonka s. 23-34
O pisarstwie gawędowym Maryny Okęckiej-Bromkowej Joanna Chłosta-Zielonka s. 25-35
Skąd się wzięły wulgaryzmy w literaturze po 1989 roku? : obraz kultury literackiej urodzonych w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Joanna Chłosta-Zielonka s. 43-53
Powieść sensacyjna i jej determinanty : o kryminałach z Warmii i Mazur Joanna Chłosta-Zielonka s. 53-63
Zamiast powieści obyczajowej : cechy współczesnej polskiej powieści sensacyjnej Joanna Chłosta-Zielonka s. 87-98
Gry Manueli : o motywie kobiecości w prozie Manueli Gretkowskiej Joanna Chłosta-Zielonka s. 125-133
Kształtowanie form życia młodoliterackiego w Olsztynie na przestrzeni dziesięcioleci (1957-2004) Joanna Chłosta-Zielonka s. 151-161
Dokuczliwe dzieciństwo Joanna Chłosta-Zielonka Krzysztof Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 181-184
Najnowsza proza olsztyńskich twórców : rekonesans Joanna Chłosta-Zielonka s. 229-238
Zawartość literacka "Panoramy Północy" Joanna Chłosta-Zielonka s. 308-316
Poetyka miejsca u Johannesa Bobrowskiego Joanna Chłosta-Zielonka s. 315-325
Obrazy Olsztyna utrwalone w najnowszej prozie roczników 70. i 80. w relacji z przeszłością i teraźniejszością Joanna Chłosta-Zielonka s. 323-334
O tożsamości mieszkańców ziem porzuconych w prozie po 1989 roku Joanna Chłosta-Zielonka s. 333-348
Działalność Jana Grabowskiego w Olsztyńskiem w latach 1945-1947 w świetle sprawozdań dla Ministerstwa Kultury i Sztuki Joanna Chłosta-Zielonka s. 361-372
"Od Działdowskiego Almanachu Poezji po Działdowską Kuźnię Słowa : subiektywne spojrzenie na życie kulturalne na obszarze powiatu działdowskiego w latach 1993-2013", Benedykt Zygfryd Perzyński, Działdowo 2013 : [recenzja] Joanna Chłosta-Zielonka Benedykt Zygfryd Perzyński (aut. dzieła rec.) s. 363-365
"Ludowy obraz kobiety - perspektywa inności: folklor i literatura", Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2014 : [recenzja] Joanna Chłosta-Zielonka Beata Walęciuk-Dejneka (aut. dzieła rec.) s. 369-372
Curriculum vitae olsztyńskich literatów Joanna Chłosta-Zielonka Józef Jacek Rojek (aut. dzieła rec.) s. 376-379
Halina Donimirska-Szyrmerowa (18 stycznia 1918 - 22 października 2008) Joanna Chłosta-Zielonka s. 387-389
'To mogły być piękne, młode lata...' : głos w sprawie deportacji do ZSRR z Prus Wschodnich w 1945 r. w oparciu o reportaż Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak "Buty Agaty" Joanna Chłosta-Zielonka s. 555-562
"Był taki świat... Mój wiek XX", Halina Donimirska-Szyrmerowa, Warszawa 2003 : [recenzja] Joanna Chłosta-Zielonka Halina Donimirska-Szyrmerowa (aut. dzieła rec.) s. 583-586