Znaleziono 8 artykułów

Anna Chabasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka władz wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce w latach 1945-1956 Anna Chabasińska s. 37-62
Kościół Polskokatolicki na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku Anna Chabasińska s. 115-130
Powstawanie oraz instytucjonalne przeobrażenia struktur organizacyjnych związków wyznaniowych na Ziemi Lubuskiej w latach 70. i 80. XX wieku Anna Chabasińska s. 211-226
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zarys historii Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Międzyrzeczu od roku 1945 Anna Chabasińska s. 245-253
Powstawanie i organizowanie się pierwszych wspólnot wyznaniowych na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej Anna Chabasińska s. 253-288
Relacje między kościołem unickim a łacińskim na przełomie XIX i XX wieku w Galicji Wschodniej Anna Chabasińska s. 263-269
Powojenny prozelityzm na Ziemi Lubuskiej : uwarunkowania i znamiona zjawiska Anna Chabasińska s. 341-367
Kościół prawosławny na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej Anna Chabasińska s. 379-404