Znaleziono 2 artykuły

Maja Chacińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobór i prezentacja wiadomości w serwisach informacyjnych : porównanie kryteriów wyboru i sposobu przedstawienia w szwedzkiej i polskiej telewizji publicznej Maja Chacińska s. 38-50
Miejsce programów kulturalnych jako elementu misji norweskiej telewizji publicznej NRK na przykładzie analizy oferty programowej z roku 2009 Maja Chacińska s. 185-201