Znaleziono 5 artykułów

Józef Chalcarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola "Cogito" w systemie teoriopoznawczym Leona Noela Józef Chalcarz s. 5-27
Problem teoriopoznawczy w ujęciu Leona Noela Józef Chalcarz s. 103-125
Precyzacja niektórych terminów teoriopoznawczych Józef Chalcarz s. 149-161
Zgon ks. prof. dr Piotra Chojnackiego Józef Chalcarz s. 149-150
"Intelligibile" według Kanta i Tomasza z Akwinu Józef Chalcarz s. 237-247