Znaleziono 32 artykuły

Mariusz Chamarczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Integracja młodzieży emigracyjnej w Kościele katolickim w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 119-130
Dwudziestolecie społeczno-wychowawczej działalności polskiej wspólnoty salezjańskiej w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 127-139
Rozwój i działalność żeńskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Kościele katolickim w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 137-149
Emigracyjne formy przepowiadania Ewangelii w Szwecji : prezentacja wybranego aspektu działalności Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Szwecji w 60. rocznicę funkcjonowania Mariusz Chamarczuk s. 141-153
Odnowa męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 143-156
Problematyka współpracy parafii katolickich z misjami kulturowo-językowymi w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 163-171
Uniwersalizm czy partykularyzm : współczesny niekonieczny antagonizm Mariusz Chamarczuk s. 171-180
Biuletyn polonijny. Cz. 56 Mariusz Chamarczuk Wojciech Necel s. 191-206
Socjologiczne teorie integracyjne a rzeczywistość jednoczącej się Europy Mariusz Chamarczuk s. 245-256
II Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne : (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu, 22 października 2011 r.) Mariusz Chamarczuk s. 269-270
Wybrane aspekty życia społecznego współczesnej Szwecji : próba ukazania interakcji społeczno-obyczajowo-religijnych zachodzących między Szwedami a Polakami Mariusz Chamarczuk s. 271-286
Międzynarodowa Konferencja Polonijna "Duszpasterstwo migrantów - duszpasterstwem rodzin" : (Poznań, 12 października 2010 r.) Mariusz Chamarczuk s. 304-305
"Från biskop Brasks tid", Per Stobaeus, Malmö 2010 : [recenzja] Mariusz Chamarczuk Per Stobaeus (aut. dzieła rec.) s. 311-314
Wielokulturowy imperatyw rozwoju społeczności katolickiej w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 311-324
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w Roku Seminaryjnym 2010 Mariusz Chamarczuk s. 314-316
Inicjatywy związkowo-stowarzyszeniowe emigracji polskiej w Szwecji w XX wieku Mariusz Chamarczuk s. 315-328
XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Poznań - Wielkopolska : (Poznań-Piła, 8-15 września 2010 r.) Mariusz Chamarczuk s. 347-349
" Hans Brask - en senmedeltida biskop och hans tankevärld", Per Stobaeus, Malmö 2008 : [recenzja] Mariusz Chamarczuk Per Stobaeus (aut. dzieła rec.) s. 360-364
Duszpasterstwo polonijne w Szwecji a podtrzymywanie kultury polskiej i integrowanie Polonii Mariusz Chamarczuk s. 401-412
III Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne : (Młodzieżowy Ośrodek Wychowania Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu, 20 października 2012 r.) Mariusz Chamarczuk s. 402-404
"Det nya vinet. Om Andens frukter", Wilfrid Stinissen, Lettland 2012 : [recenzja] Mariusz Chamarczuk Wilfrid Stinissen (aut. dzieła rec.) s. 405-408
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku seminaryjnym 2011 Mariusz Chamarczuk s. 405-410
"Hans Brask (1464-1538), Linköping (Szwecja) - Lenda (Polska): biskup, polityk, nowator", M. Chamarczuk, Sztokholm-Ląd nad Wartą 2012 : [recenzja] Adam Fijałkowski Mariusz Chamarczuk (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Memory of States and Nations. World Register of UNESCO Programme Memory of the World", red. B. Berska, W. Stępniak, Warszawa 2011 : [recenzja] Mariusz Chamarczuk Barbara Berska (aut. dzieła rec.) Władysław Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 425-426
"Miłość czynna" Caritas urzeczywistniana w działalności społecznej Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 437-451
Pierwszy Kongres Katechetyczny Kościoła Katolickiego w Szwecji : Göteborg 1-3 XI 2002 r. Mariusz Chamarczuk s. 476-477
"Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia", red. Henryk Skorowski, Krosno 2005 : [recenzja] Mariusz Chamarczuk Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 503-505
Sympozjum : "200-na rocznica urodzin szwedzkiej królowej Josephine Maximilienne Eugenie Napoleonne-Beauharnais (1807-1876) odnowicielki Kościoła Katolickiego w Królestwie Szwecji" :(Sztokholm, 10 marca 2007) Mariusz Chamarczuk s. 534-536
"Den Katolske Kirke i Norge - fra kristingen till idag", red. John W. Gran, E. Gunnes, L. R. Langsled, Oslo 1993 : [recenzja] Mariusz Chamarczuk John W. Gran (aut. dzieła rec.) E. Gunnes (aut. dzieła rec.) L. R. Langsled (aut. dzieła rec.) s. 542-544
Światowe Polonijne Spotkanie Intelektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki : (Monachium, 24-28 października 2003 r.) Mariusz Chamarczuk s. 573-576
VI Światowy Kongres Polonii Medycznej : Częstochowa, 21-24 czerwca 2006 r. Mariusz Chamarczuk s. 579-581
Międzynarodowe sympozjum "Prawa mniejszości etnicznych w Unii Europejskiej - standardy i rzeczywistość" : Sztokholm, 23-24 września 2006 r. Mariusz Chamarczuk s. 581-582