Znaleziono 10 artykułów

Ksawery Chamiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederle'go p. t.: "Lidstvo v době předhistorycké". Cz. 6, dokończenie Ksawery Chamiec s. 3-39
Rzut oka na dotychczasowe badania stacyi starokamiennej w Kijowie Ksawery Chamiec s. 40-48
"Das letzte Decennium der böhmischen Archaeologie", Lubor Niederle, "Čechische Revue", Praga 1907 : [recenzja] Ksawery Chamiec Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 73-79
"Mapa archeologiczna gubernii Kijowskiej", W. Antonowicz, Kijów 1895 : [recenzja] Ksawery Chamiec W. Antonowicz (aut. dzieła rec.) s. 135-146
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederle'go p.t.: "Lidstvo v dobe předhistorycke". Cz. 4, Żelazo Ksawery Chamiec s. 163-193
W sprawie systematyki wyrobów glinianych Ksawery Chamiec s. 168
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederlego p. t.: "Lidstvo v dobe předhistorycke" Ksawery Chamiec s. 171-199
"Die Heimat der Germanen", Karol Penka, "Mitt. d Anthropol. Gesellsch. in Wien", t. 23, s. 45-76 : [recenzja] Ksawery Chamiec Karol Penka (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederle'go p. t.: "Lidstvo v době předhistorycké". Cz. 5 Ksawery Chamiec s. 187-204
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła D-ra Lubora Niederlego p. t.: "Lidstvo v dobe předhistorycke" Ksawery Chamiec s. 188-221