Znaleziono 14 artykułów

Jarosław Charkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty kultu Matki Bożej w Prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 23-31
Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 25-29
Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie Jarosław Charkiewicz s. 43-51
Biblijna nauka o świętości człowieka Jarosław Charkiewicz s. 99-106
Kult świętych w Prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 109-159
Miejsce świętych w liturgii Kościoła prawosławnego Jarosław Charkiewicz s. 113-151
Powrót unitów diecezji litewskiej i białoruskiej do prawosławia na soborze połockim 1839 roku Jarosław Charkiewicz s. 119-137
Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią Jarosław Charkiewicz s. 129-137
Ikony Matki Bożej typu "Hodegetria" w prawosławiu i ich obecność w polskich cerkwiach Jarosław Charkiewicz s. 153-171
Starotestamentowi prorocy jako typ świętości w Kościele prawosławnym Jarosław Charkiewicz s. 155-168
O wspominaniu świętych podczas proskomidii Jarosław Charkiewicz s. 155-193
Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej Kościoła prawosławnego Jarosław Charkiewicz s. 205-226
O ikonografii świętych w prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 245-289
Typologia świętych w Kościele prawosławnym : próba systematyki Jarosław Charkiewicz s. 323-380