Znaleziono 4 artykuły

Selim Chazbijewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich w kontekście sytuacji narodowościowej i politycznej na Krymie Selim Chazbijewicz s. 97-105
Przyczynek do relacji tatarsko-karaimskich w okresie międzywojennym i późniejszym. Hachan Hadży Seraja Szapszał i mufti dr Jakub Szynkiewicz Selim Chazbijewicz s. 151-156
Duchowość mistyczna w Islamie na podstawie Koranu, Sunny i Szariatu Selim Chazbijewicz s. 259-268
Sułtan Galijew i ideologiczne podłoże politycznego separatyzmu muzułmanów w Rosji w latach 1917-1920: przyczynek do polityki narodowościowej w Związku Sowieckim Selim Chazbijewicz s. 263-276