Znaleziono 4 artykuły

Ion Chitimia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Humanisme et Renaissance dans une histoire comparée des littératures européennes. /Humanizm i Renesans w porównawczej historii europejskich literatur Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 283
"L'évolution du type de la fable ésopique dans ies littératures suropéennes. /Ewolucja bajki typu ezopowego w europejskich literaturach Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 283
"Le rôle politique et social de l'oeuvre de Mickiewicz dans la sociéte roumaine au milieu du XIX-e siècle. /Polityczna i społeczna rola twórczości Mickiewicza w społeczeństwie rumuńskim połowy XIX wieku Ion Chitimia Stan Velea s. 285
"Relatti culturale româno-polone în secolul al XVII-lea. /Kulturalne stosunki rumuńsko-polskie w XVII w. Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 285