Znaleziono 5 artykułów

Piotr Chlebowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śmierć na Placu Przedajnym : Uwag kilka o pieśni XXIV poematu „Quidam” : Profesorowi Stefanowi Sawickiemu z wdzięcznością Piotr Chlebowski s. 41-62
"Modlitwa" Cypriana Norwida Piotr Chlebowski s. 51-64
"Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem" : próba nowej lektury Norwidowskiego poematu "Quidam" Piotr Chlebowski s. 107-125
Romantyczne silvae rerum : o Cypriana Norwida notatnikach i albumach Piotr Chlebowski s. 167-179
"Poezje", Kazimiera Iłłakowiczówna, wybór, wstęp i komentarz: Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 1993 : [recenzja] Piotr Chlebowski Kazimiera Iłłakowiczówna (aut. dzieła rec.) Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (aut. dzieła rec.) s. 186-192