Znaleziono 2 artykuły

Marta Chmielewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic Marta Chmielewska s. 47-62
Programy resocjalizacji realizowane w jednostkach penitencjarnych : (na przykładzie programu dla przestępców drogowych - z doświadczeń praktyka) Marta Chmielewska s. 135-140