Znaleziono 2 artykuły

Jana Chojecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model dla wszystkich? : spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy Jana Chojecka s. 85-100
Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej Jana Chojecka s. 179-192