Znaleziono 5 artykułów

Marek Chojnacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O jedności miłości Boga i bliźniego : "Schriften zur Theologie", t. VI, Einsiedeln-Zürich-Köln 1965 : [recenzja] Karl Rahner Marek Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 9-26
Antropologia Karla Rahnera i jej źródła filozoficzne wobec zarzutu apriorycznej dedukcji danych objawienia Marek Chojnacki s. 39-55
Moje rodzinne wspomnienie o ojcu ś.p. Jakubie Chojnackim w pierwszą rocznicę śmierci Marek Chojnacki s. 43-49
Od ontologii poznania do uzasadnienia możliwości objawienia : wstępna analiza kontekstu filozoficznego teologii Karla Rahnera Marek Chojnacki s. 59-95
Bliskość niepojętego : Rahnerowska koncepcja przedpojęciowej treści łaski i wiary oraz zarys struktury objawienia Marek Chojnacki s. 145-167