Znaleziono 4 artykuły

Włodzimierz Chojnacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesjonalizacja w zarządzaniu personelem Włodzimierz Chojnacki s. 5-16
Threats and risks connected with transition from work to unemployment Włodzimierz Chojnacki s. 13-19
Autozarządzanie rozwojem karier kadr menedżerskich Włodzimierz Chojnacki s. 47-60
"Etyka bezpieczeństwa", Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki, Warszawa : [recenzja] Bogusław Jagusiak Włodzimierz Chojnacki (aut. dzieła rec.) Janusz Świniarski (aut. dzieła rec.) s. 196-199