Znaleziono 1 artykuł

Barbara Chomątowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki Barbara Chomątowska Alicja Smolbik-Jęczmień s. 193-202