Znaleziono 1 artykuł

Paul Henri Chombart

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praca badawcza grupy wielodyscyplinarnej : (badanie ewolucji życia społecznego i obrazu społeczeństwa) Paul Henri Chombart Stanisława Lazarowa (tłum.) s. 95-101