Znaleziono 2 artykuły

Anna Chomicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na papierze i w kopercie : (o pozajęzykowym wymiarze listu w prozie Elizy Orzeszkowej) Anna Chomicz s. 19-39, 239
"Eliza Orzeszkowa. Trwanie, pamięć, historia", Barbara Noworolska, Białystok 2005 ; "Drzewa Elizy Orzeszkowej", Małgorzata Chwedczuk, Toruń 2007 ; "Komunikacja epistolarna w pozytywizmie (na materiale twórczości Elizy Orzeszkowej)", Anna Chmomicz, Toruń 2007 : [recenzja] Krystyna Bezubik Anna Chomicz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Chwedczuk (aut. dzieła rec.) Barbara Noworolska (aut. dzieła rec.) s. 170-175