Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Christ

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne XXI wieku Magdalena Christ s. 19-36
"Elastyczny umysł" w perspektywie diagnozy i wsparcia rozwoju zdolności kierunkowych studentów oraz uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Christ s. 67-80
"Doniesienie z pola walki” – doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci Magdalena Christ s. 89-103