Znaleziono 3 artykuły

Sebastian Chudak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsca pamięci narodowej w nauczaniu języków obcych : cele i sposoby łączenia aktywności poznawczych uczniów z przeżyciami emocjonalnymi Sebastian Chudak s. 35-46
Gesichter des Deutschen in Lehr - und Lernmaterialien für Deutsch als Fremdsprache Sebastian Chudak Marta Woźnicka s. 196-212
Refleksja nad uczuciami i emocjami towarzyszącymi procesowi uczenia się a podręczniki do nauki języków obcych Sebastian Chudak s. 251-265