Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Chudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w resocjalizacji nieletnich : szanse i zagrożenia Andrzej Chudnicki s. 243-248
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na II i III poziomie edukacyjnym Andrzej Chudnicki Andrzej Mielczarek s. 249-254