Znaleziono 3 artykuły

Jędrzej Chumiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorytaryzm a wybory polityczne robotników polskich (1945-1948) Jędrzej Chumiński s. 89-106
Motywy migracji ludności polskiej do Wrocławia w latach 1945-1949 Jędrzej Chumiński s. 113-143
„Robotnicy polscy 1945–1989. »Stary« i »nowy« ośrodek przemysłowy na przykładzie Krakowa i Wrocławia”, Jędrzej Chumiński, Wrocław 2015 : [recenzja] Hubert Wilk Jędrzej Chumiński (aut. dzieła rec.) s. 515-523