Znaleziono 1 artykuł

Jerzy Ciapała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu : uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów Jerzy Ciapała s. 199-218